024-3606662 algemeen@wijkwerk.nl

Onze organisatie


Doelstelling

De doelstelling van Wijkwerk is om, door middel van diverse maatregelen en instrumenten een toename van de participatie en arbeidsdeelname van mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt te realiseren.
Wij streven naar een inclusieve arbeidsmarkt waar plaats is voor iedereen.

Wij zijn een sociale onderneming, onze missie staat altijd voorop en eventuele opbrengsten van onze activiteiten komen ten goede aan onze doelstelling.  Mochten wij tot ontbinding van onze organisatie over gaan en er is een batig saldo, dan komt dit ten goede aan een andere non profit organisatie met een vergelijkbare doelstelling.

 

 

Onze activiteiten


Werkgever en begeleider van gesubsidieerde arbeidskrachten

Wij zijn, in opdracht van de gemeente Nijmegen, werkgever van gesubsidieerde arbeidskrachten. Onze medewerkers werken verspreid over tal van Nijmeegse non profit organisaties. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten: mensen zijn weer aan het werk en door het werk dat ze doen leveren ze ook een bijdrage aan de stad.

Er werken mensen bij voetbalverenigingen, zorg en welzijnsorganisaties, scholen, belangenorganisaties enz, enz.

Omdat er sinds 2010 geen mogelijkheden meer zijn om in te stromen in een gesubsidieerde baan, is er sprake van een ‘afnemende’ opdracht. Er stromen wel mensen uit de regeling (ander werk, arbeidsongeschiktheid, pensioen enz), maar er is geen instroom.

 

Participatie en reintegratietrajecten

In opdracht van het UWV en het Werkbedrijf helpen we mensen weer op weg naar werk. Dat varieert van arbeidsmatige dagbesteding tot aan toeleiding naar regulier werk.

In samenwerking met vluchtelingenwerk en andere migrantenorganisaties bieden we mensen ook taalstages en maatschappelijke oriëntatietrajecten. Voor de richtingen horeca, toerisme en vervoer bieden we ook stageplaatsen aan.

 

Eigen projecten

Wij steunen met de inzet van (gesubsidieerd-) personeel veel non profit organisaties in Nijmegen. Maar we hebben ook eigen projecten waar mensen werkzaam zijn. De eigen projecten zijn geen aparte rechtspersonen, maar vallen onder stichting Wijkwerk.

 

Wereldkoks

Wereldkoks is een plek waar mensen leren en werken, vanuit hun eigen talent. En vooral een plek waar elkaar ontmoeten centraal staat.  Bij Wereldkoks maken we multiculturele lunches, diners, kookworkshops en cateringopdrachten. Onze deelnemers komen uit allerlei verschillende landen en culturen. Wij zitten op een bedrijfsverzamelhotspot  (het Honigcomplex) in Nijmegen en fungeren inmiddels ook als de plek waar onze mede ondernemers komen lunchen. Kandidaten met een  interesse in de horeca, worden bij Wereldkoks geplaatst om werkervaring in deze richting op te doen.

 

Zonnetrein

De Zonnetrein Nijmegen is een schoon, stil maar vooral een laagdrempelig vervoersmiddel voor Nijmegen en omgeving. Met zijn 25 zitplaatsen brengt de zonnetrein haar gasten,via de mooiste routes naar elke gewenste locatie in de omgeving van Nijmegen.
Met 9 zonnepanelen in het dak voorziet de zonnetrein voor een groot deel in zijn eigen energie. Voor de minder mooie dagen rijdt de zonnetrein op de opgeslagen zonne-energie in zijn accu’s.

De Zonnetrein Nijmegen is speciaal ontwikkeld voor toeristische ritten en breed inzetbaar. Zijn dynamisch ontwerp geeft iedere passagier een ruim zicht op de waardevolle bezienswaardigheden in de Gemeente Nijmegen “de oudste stad van Nederland”. Kandidaten met een interesse in vervoer, worden bij de Zonnetrein geplaatst om werkervaring in deze richting op te doen (NB de Zonnetrein is momenteel niet beschikbaar voor individuele ritten ivm het rijden van een vaste opdracht).

 

 

Onze organisatie


Raad van Toezicht (onbezoldigd)

Jan Eikelenboom
Jaap de Bruijn
Maureen Beer

Directeur-bestuurder

Marieke Ceelen

 

Projectleider Zonnetrein

Niels Leijdekkers

 

Project coördinatie Wereldkoks

Irene Disse

 

 

Trajectbegeleiders/jobcoach

Kim Disveld

Niels Leijdekkers

 

 

Administratie

Pieter Thomassen

+ gesubsidieerde arbeidskrachten

Salariëring en andere arbeidsvoorwaarden conform de CAO Social Work
Aangesloten bij en erkend als social enterprise
KvK 41261153
RSIN 8042.41.193.B.01