Het IKB, 2 x per jaar een andere keuze mogelijk

Het IKB, 2 x per jaar een andere keuze mogelijk

Het individueel keuzebudget

Per 1 januari 2016 bouwt iedere medewerker bij Wijkwerk een individueel keuzebudget (IKB) op. Dit is een verplichte regeling in onze CAO. Als het goed is, heb je onderstaande informatie ook per mail of brief van Wijkwerk ontvangen.

Het IKB bestaat uit:

 • Je vakantietoeslag;
 • Je eindejaarsuitkering;
 • De waarde van bovenwettelijke vakantiedagen (bij 32 uur heb je 23 bovenwettelijke vakantieuren);
 • Tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering €10,- per maand (je hoeft geen polis meer in te leveren);
 • 0,1% over het verdiende salaris en de vakantietoeslag.

Al deze bedragen worden in het potje ‘IKB’ gestopt en met dat potje kun je een aantal keuzes maken. Dit potje bedraagt ruim 18% van je jaarsalaris. Alle onderdelen worden op kalenderjaarbasis berekend, ook de vakantietoeslag (dus van januari t/m december).

Een uitzondering vormt de al opgebouwde vakantietoeslag van juni tot en met december 2015. Ongeacht de keuze die je gaat maken, zal dit tegoed in mei 2016 worden uitbetaald.

 

Je kunt de volgende keuzes maken:

Keuze A: Zoveel mogelijk ‘oude’ regeling hanteren
Je kunt ervoor kiezen dat de regelingen zoveel mogelijk op de gebruikelijke manier worden uitbetaald:

 • In mei 5 maanden vakantiegeld (januari t/m mei 2016);
 • In mei vijf maanden tegemoetkoming ziektekostenverzekering (€50);
 • Vanaf juni €10,00 per maand tegemoetkoming ziektekostenverzekering;
 • In december 8,3% eindejaarsuitkering + 0,1 % over salaris + vakantietoeslag.

*in mei krijg je dan eenmalig nog de 7 maanden opgebouwde vakantietoeslag uit 2015 uitbetaald.

Ook behoud/koop je dan je bovenwettelijke vakantiedagen op en worden deze bij je vakantieuren geteld.

Keuze B: Het budget per maand uitbetalen
Je kunt ervoor kiezen om alles per maand laten uitbetalen. Als je dit doet heb je dus per maand een hoger salaris, maar het betekent wel dat je in mei geen vakantiegeld en in december geen eindejaarsuitkering krijgt. Het betekent ook dat je minder vakantiedagen hebt (omdat je bovenwettelijke uren worden uitbetaald), tenzij je de keuze maakt om deze uren terug te kopen. Hou svp rekening met deze gevolgen als je deze keuze maakt!

Je krijgt dan per maand:

 • Vakantietoeslag + eventueel bovenwettelijke vakantieuren (gedeeld door 12 maanden);
 • Eindejaarsuitkering (gedeeld door 12 maanden);
 • Tegemoetkoming ziektekostenverzekering (€10 per maand);
 • 0,1 % over het totale salaris + vakantiegeld (gedeeld door 12 maanden);

*in mei krijg je dan eenmalig nog de 7 maanden opgebouwde vakantietoeslag uit 2015 uitbetaald.

Keuze C: Het budget in december uitbetalen
Je kunt er voor kiezen om het hele budget in één keer in december uit te laten betalen. Dat betekent ook dat je minder vakantiedagen hebt (omdat je bovenwettelijke uren worden uitbetaald), tenzij je de keuze maakt om deze uren terug te kopen.

Je krijgt dan in december:

 • Vakantietoeslag (over 12 maanden);
 • Eindejaarsuitkering (over 12 maanden);
 • Tegemoetkoming ziektekostenverzekering (€120,-);
 • 0,1 % over het totale salaris + vakantiegeld
 • Eventueel bovenwettelijke vakantieuren (bij 32 uur: 23 uur);

*in mei krijg je dan eenmalig nog de 7 maanden opgebouwde vakantietoeslag uit 2015 uitbetaald.

 

Keuze D: Extra verlof kopen
Je kunt de keuze maken om extra verlofdagen te kopen. Op deze manier kun je bijvoorbeeld minder uren werken, een lange vakantie plannen of iets eerder met pensioen gaan. In principe moet je de uren in hetzelfde jaar dat je ze koopt opmaken. Uitzonderingen zijn in overleg met Wijkwerk mogelijk. Je kunt nooit meer verlof opnemen dat je tot op dat moment hebt opgebouwd. Het bedrag dat aan IKB overblijft, wordt in december uitbetaald.

Er zijn 2 momenten in het jaar waarop er een andere keuze gemaakt kan worden, het eerst volgende keuzemoment is voor 1 juni 2018. Je kunt de wijziging doorgeven aan de administratie.

 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

22 februari 2016