Lekhram Bhikhari

Bij hobbycentrum Nonnendaal kunnen deelnemers op een creatieve manier hun vrije tijd besteden. Voor de activiteiten is op vaste tijden begeleiding aanwezig. Daarnaast vervult de Nonnendaal ook een belangrijke sociale functie als ontmoetingscentrum voor mensen uit de buurt.

Chris Lemmens

Basisschool de Luithorst zit in
de Gildekamp en heeft 335 leerlingen.

Meld uw vacature

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Niels Leijdekkers op 024-3606662
of 06-37 23 36 90. Mailen kan ook naar niels@wijkwerk.nl

Ik heb een vacature
De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld wegens ziekte of handicap) een baan vinden. Als werkgever heeft u daarbij een actieve rol. Bijvoorbeeld door te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn binnen uw organisatie. Als u iemand met een ziekte of handicap in dienst neemt, kunt u ondersteuning krijgen. Wij zijn altijd op zoek naar werkgevers die kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans willen bieden binnen hun organisatie. Graag gaan we met u in gesprek over de mogelijkheden.

Interesse in een van de genoemde klussen of een andere klus waarvoor u ons zou willen inhuren?

Neemt u dan contact op met Niels Leijdekkers op 06-37233690 of niels@wijkwerk.nl voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en passende offerte.

 

Ik heb een klus voor Wijkwerk
Heeft u als organisatie een klus waar u maar niet aan toekomt? U heeft er het gereedschap niet voor, geen tijd of geen vrijwilligers die het kunnen doen?

Voorbeelden van klussen:

  • Snoeien van bomen, heggen en struiken;
  • Onderhoud van gazons: maaien;
  • Onkruid verwijderen;
  • Blad blazen;
  • Zwerfvuil opruimen;
  • Schoolplein/buitenterrein schoonhouden;
  • Schoonmaak;
  • Toezicht en Beheer.

Wij kunnen een klus voor u doen, maar u kunt ook een onderhoudscontract afsluiten. Wij voeren dan op het juiste moment de werkzaamheden uit (bijvoorbeeld onkruidvrij houden van het schoolplein of het regelmatig snoeien van bomen en struiken).

De dienstverlening is niet gratis, maar we rekenen een aantrekkelijk tarief en geven onze mensen zo de gelegenheid om relevante werkervaring op te doen. U ondersteunt daarmee ook onze maatschappelijke doelstelling.

 

Wilt u samenwerken met wijkwerk?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Niels Leijdekkers op 024-3606662
of 06-37 23 36 90. Mailen kan ook naar niels@wijkwerk.nl

Ik wil samenwerken met Wijkwerk
Wij werken samen met zo’n 90 organisaties. De inhoud van de samenwerking kan heel verschillend zijn. De ene organisatie koopt onze expertise in op het gebied van begeleiding en of jobcoaching, andere organisaties lenen medewerkers van ons in en met weer een andere organisatie werken we samen omdat ze facilitaire diensten bij ons inkopen. Wij staan uiteraard open voor nieuwe samenwerkingspartners.