Huub van Eijndhoven

New Arts Nijmegen is een onderdeel van de Lindenberg. New Arts richt
zich op de nieuwe kunsten; hiphop en urban arts staan hierbij centraal.
Het is een platform voor, door en met jongeren waar nieuwe kunsten,
ruimte om jezelf te uiten en talentontwikkeling voor iedereen de belangrijkste
doelstellingen zijn.

Klanten beoordelen onze leerwerk trajecten gemiddeld met een 9

Deze beoordeling is onder andere gebaseerd op:

 • Nakomen van afspraken
 • Kwaliteit van de begeleiding
 • Rekening houden met wensen van de klant
 • Begrip hebben voor situatie klant
 • Respectvolle houding
 • Duidelijke afspraken en traject

Beyhan Sahin

In een modeatelier maken mensen onder deskundige begeleiding kledingstukken
van het door jonge, Nederlandse ontwerpers ontworpen label Mode Met een Missie.
Zo leren ze stap voor stap de kneepjes van het naaivak. Iedereen verdient een
tweede kans. Daarom is in elk kledingstuk een tweedehands detail verwerkt.

Informatie Werkbedrijf

Wijkwerk voert verschillende trajecten uit in opdracht van het werkbedrijf.

Informatie UWV

Wijkwerk heeft met het UWV een contract in het kader van het inkoopkader 2016-2020. Het gaat de trajecten Werkfit en Naar Werk.

Anders...

Bent u bijvoorbeeld werkzaam bij de STIP, Pluryn, de Driestroom, het RIBW of Iriszorg en wilt u een klant bij ons voordragen of een vrijblijvend gesprek voeren over de mogelijkheden?

Over Wijkwerk
Wijkwerk werkt samen met zo’n 90 Nijmeegse organisaties en is (mede) eigenaar van divers sociale ondernemingen. Maatwerk staat daarbij voorop: wij zijn er van overtuigd dat een goede match tussen kandidaat en werkplek een van de belangrijkste succesfactoren is voor een geslaagd traject. Of er een goede match gemaakt kan worden hangt af van het werk zelf (de taken die de kandidaat moet uitvoeren) en de omstandigheden op de werkplek (de werksfeer en cultuur). Door onze grote variatie aan werkzaamheden zijn we in staat een passend aanbod te doen aan kandidaten, of het nu gaat om dagbesteding, een ontwikkeltraject, een participatieplaats of werkervaringsplaats.

Vacatures
Op een aantal plaatsen hebben wij (bijna-) doorlopend werkervaringsplaatsen. Zit er niets bij wat aansluit bij de interesses en/of capaciteiten van uw kandidaat? Dan is het toch zinvol om contact met ons op te nemen. Wij kunnen niet alle mogelijkheden op deze site plaatsen, maar er is een grote kans dat we toch een geschikte werkplek voor uw kandidaat kunnen vinden.

 

De Honig Werkt!
Het Honigcomplex is een nieuwe hotspot aan de Waal. De Voormalige Honigfabriek in Nijmegen is de komende jaren beschikbaar voor tijdelijk, creatief en innovatief ondernemerschap.

Op het terrein zijn afzonderlijke organisaties gehuisvest en is er een verzamelgebouw voor ZZP-ers. Wijkwerk werkt zowel met de grote organisaties als met de ZZP-ers die op het complex gehuisvest zijn samen.  Wijkwerk is zelf ook gehuisvest op het Honigcomplex.

Kandidaten kunnen ervaring opdoen in het verrichten van klein onderhoud, tuinwerkzaamheden, aankleding van gebouw en buitenruimte, toezicht en beheer enz. Naast deze facilitaire diensten kunnen kandidaten ook bij de individuele ondernemers op het complex geplaatst worden, als dit beter aansluit bij hun capaciteiten en interesses. Kandidaten met een interesse in de horeca kunnen bijvoorbeeld bij STOOM of BREBL aan de slag, kandidaten die ervaring willen opdoen met verkoop kunnen bij het Fietscentrum terecht en kandidaten die interesse hebben in creatieve beroepen zoals een naaiatelier, houtbewerking of fotografie kunnen terecht bij de ZZP-ers. Zo zijn er tal van mogelijkheden op het terrein.

BikeWerk
Midden in het centrum van Nijmegen is BikeWerk gevestigd. De fietsenwinkel met reparatiewerkplaats aan de Regulierstraat 29 is een samenwerking tussen Wijkwerk, Pluryn en Jan Kooij 2Wielers. De winkel verkoopt nieuwe en tweedehands fietsen. In de werkplaats kan iedereen terecht voor een snelle en betrouwbare reparatie. Bij BikeWerk gaat het om een combinatie van leren en werken; kandidaten kunnen werkervaring opdoen en tegelijkertijd worden opgeleid tot fietsenmaker, maar ook als administratief medewerker of schoonmaker.

De Zonnetrein
Bij de Zonnetrein kunnen kandidaten tegelijkertijd werken en leren. Ze kunnen ervaring opdoen met het besturen van een groot voertuig (Zonnetrein) en tegelijkertijd worden opgeleid tot bijvoorbeeld taxichauffeur.
De Zonnetrein wordt voor allerlei doelen ingehuurd, variërend van historische- en culturele routes door het Nijmeegse centrum tot bruiloften en partijen.

Geïnteresseerd in onze mogelijkheden?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Niels Leijdekkers op 024-3606662 of 06-37 23 36 90. Mailen kan ook naar niels@wijkwerk.nl

Wijkwerk is MELBA gecertificeerd
MELBA is ontwikkeld door de Universiteit van Siegen. In MELBA worden 29 kenmerken gebruikt (sleutelkwalificaties), om enerzijds een functie te beschrijven en anderzijds om de capaciteiten van een persoon in beeld te brengen. Bij arbeids(re)integratie en rehabilitatie zijn niet alleen de arbeidsmogelijkheden van de kandidaat het uitgangspunt, maar is vooral ook inzicht in functie-eisen noodzakelijk om arbeidsinpassing te doen slagen. De basis van het systeem wordt gevormd door twee profielen; een eisenprofiel en een capaciteitenprofiel. Beide profielen kunnen onafhankelijk van elkaar worden gebruikt en zijn gestandaardiseerde instrumenten.

MELBA wordt bijvoorbeeld ingezet bij arbeids(re)integratie, arbeidstoeleiding, training, selectie van nieuwe werknemers, werkaanpassing, preventie van ziekteverzuim en uitval, onderzoek naar (resterende) arbeidsmogelijkheden.

 

 

Omgaan met werk volgens Liberman
Bij een aanmelding van minimaal zes deelnemers kan de Liberman module ‘omgaan met werk’ worden aangeboden. De vaardigheid ‘probleem oplossen’, waar binnen deze module sterk de nadruk op ligt, leert mensen adequate oplossingen te bedenken bij problemen die zich voordoen op de werkplek. De module is onderverdeeld in 9 vaardigheidsdomeinen:

 • Hoe werk je leven verandert; wat levert werk op (de baten) en wat moet je ervoor inleveren (de kosten);
 • Specifieke kennis over je werk (hier leren deelnemers te bepalen wat ze wel en niet weten over hun werk en hoe ze aan de ontbrekende informatie kunnen komen);
 • Werken en stress (wat kost moeite en geen moeite op het werk);
 • Probleem oplossen (hier leren deelnemers de techniek voor het oplossen van problemen);
 • Omgaan met symptomen (omgaan met symptomen van beperking of ziekte);
 • Omgaan met gezondheid, alcohol en drugs (alternatieven voor alcohol en druggebruik);
 • Omgaan met werksituaties (feedback geven en ontvangen);
 • Omgaan met mensen op je werk (wat kun je met anderen bespreken tijdens je werk en wat NIET);
 • Steun en motivatie (hoe kun je jezelf motiveren en waar kun je steun halen bij anderen).

Deze training bestaat uit een wekelijkse bijeenkomst (3 uur) en duurt 16 weken.

Training sociale vaardigheden Goldstein
Het accent ligt in deze methode vooral op het concrete oefenen van de sociale vaardigheden. De volgende thema’s komen aan bod:

 1. een praatje maken
 2. luisteren
 3. iets bespreken
 4. opkomen voor je mening
 5. kritiek geven
 6. reageren op waardering
 7. uiten van waardering
 8. reageren op kwaadheid
 9. uiten van kwaadheid

Per vaardigheid wordt er in drie bijeenkomsten geoefend in een groep van 6 tot 8 personen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van videovoorbeelden, rollenspellen en eigen ervaringen en wordt besproken welke stappen genomen moeten worden om de vaardigheid toe te kunnen passen.

Duur van de training
Er volgen telkens twee wekelijkse bijeenkomsten per vaardigheid. Om tijd tot oefenen buiten de trainingsbijeenkomsten te hebben, volgt na elke vaardigheid een pauze van één of twee weken. De bijeenkomsten duren twee uur. Als een kandidaat één thema wil volgen, kan de training ook individueel worden aangeboden.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Niels Leijdekkers op 024-3606662 of 06-37 23 36 90. Mailen kan ook naar niels@wijkwerk.nl